×
   Vandaag (Donderdag) zijn wij open van 10:00 tot 17:00
   Griffioen diensten

   Diensten

   Diensten

   U kunt bij De Griffioen niet alleen terecht voor open haarden & kachels, maar wij zijn  ook gespecialiseerd in:

   • Het aanleggen en vervangen van rookgas en ventilatiekanalen
   • Reparatie, renovatie en reiniging van rookgas en ventilatiekanalen
   • Brandschades
   • Oplossen van problemen met slecht werkende  schoorstenen
   • Camera-inspecties
   • Rooktesten
   • Het verwijderen van creosoot en harde roetlagen
   • Het verwijderen van (vogel)nesten en andere verstoppingen
   • Voeg en metselwerk aan schoorstenen
   • Het reinigen van mechanische ventilatiesystemen ook WTW (warmte terug win)
   • Het reinigen van vetkanalen (Horecabedrijven)
   • Het reinigen van dakgoten
   • Onderhoud en reparatie van gastoestellen (geen CV ketels)
   • Onderhoud en reparatie van pelletkachels

   Onze specialisaties:

   Schoorsteenvegen:


   Tijdens het stoken van uw kachel komen rookgassen vrij. Deze rookgassen laten stof en roetdeeltjes achter in uw schoorsteen. Op den duur vormt zich een dikke roetlaag in uw schoorsteen of er ontstaat creosootvorming door onjuist stookgedrag of onjuist aangelegde rookkanalen. Dit brengt risico's met zich mee zoals het ontstaan van schoorsteenbrand of koolmonoxidevergiftiging.

   Laat daarom minimaal ééns per jaar uw schoorsteen vegen!
   Veel verzekeringsmaatschappijen hebben  als voorwaarde in hun polis opgenomen dat u een bewijs hiervan moet kunnen overleggen.

   Ook wanneer u een gastoestel gebruikt is het verstandig om regelmatig uw schoorsteen te laten controleren, want in de loop van de tijd kunnen er verstoppingen ontstaan door o.a. losweking van de voegen of vogel- en of bijennesten. Ook spinrag kan voor problemen zorgen.

   De Griffioen heeft heel veel expertise op dit gebied:

   • Wij hebben gediplomeerd en geschoold personeel in dienst en zijn ook Meesterschoorsteenveger.
   • Wij zijn aangesloten bij de A.S.P.B. ( Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond)
   • Lid van het Sfeerverwarmingsgilde

   Ook werken wij veel voor verzekeringsmaatschappijen, woningbouwverenigingen, verenigingen van eigenaren, bouwbedrijven particulieren etc.

   Onze afdeling schoorsteentechniek heeft alle know how in huis op het gebied van schoorsteen en ventilatiekanalen. Mocht er een probleem zijn dan kunnen wij dit voor u oplossen, of het nu om een compleet nieuw rookkanaal gaat of een reparatie of renovatie van uw schoorsteen, wij lossen het voor u op!

   Mechanische ventilatie en Warmte TerugWin installatie (WTW) :

    

   Een gezonde leefomgeving, dat wil jij toch ook!

    

   Een goed binnenklimaat is essentieel voor het welzijn van u en uw mede woning of gebouwgebruikers. De temperatuur, vochtigheid, maar ook de snelheid en de kwaliteit van de lucht die uit het luchtbehandelingssysteem komt, zijn bepalend voor een goed binnenklimaat. Onderhoud van dit systeem is daarom een vereiste. Hiermee voorkomt u het zogenaamde Sick Building Syndroom, met klachten als hoofdpijn, geïrriteerde ogen, duizeligheid en concentratieverlies.

   Ook verminderd goed onderhoud de kans op brandgevaar, stankvorming en zorgt voor een lager energieverbruik.

    

   De Griffioen staat voor een gezonde leefomgeving. Wij zijn gespecialiseerd in het reinigen van ventilatiesystemen en W.T.W. (Warmte TerugWin) systemen zodat u prettig woont of werkt.

   Reiniging van afzuigsystemen voor Horeca en Grootkeuken.

    

   HET GOED ONDERHOUDEN VAN UW HORECA- OF GROOT- KEUKEN IS VAN LEVENSBELANG.

    

   Vet is een brandstof met een laag vlampunt. Als vet vlam vat, dan is de brand moeilijk te blussen en breidt deze zich snel uit..

   Een vervuild afzuigsysteem in de keuken van uw bedrijf of instelling vergroot het risico op brand aanzienlijk. Vet, stof en andere vervuiling werken namelijk als brandstof op het moment dat onverhoopt ergens in uw bedrijf brand uitbreekt. Als dit gebeurt schieten de vlammen de afzuigkanalen in die door de vervuiling ideale geleiders zijn. Dit veroorzaakt in veel gevallen een grote brand met ernstige gevolgen. Ook is er de kans op bacterie- en schimmel- vorming in het afzuigkanaal, dit kan ook ernstige gevolgen hebben.

   Laat uw filters, vet-, ventilatie- en luchtkanalen daarom periodiek reinigen door de specialist van Zuid Holland voor een goede dekking van uw brandverzekering.

   Ook kunnen wij voor u de probleemgebieden vervangen en evt. luiken maken zodat dit bij de reiniging toegankelijker is en ook hierdoor de kans op brand aanzienlijk verminderd.

   Na de reiniging krijgt u een rapport waarin wij aangeven dat het complete systeem is gereinigd en u gewaarborgd bent voor uw brandverzekering. Hierin worden ook de probleemgebieden met u doorgenomen.

   Wij leveren alle soorten filters, motoren, en nieuwe afzuigkappen en kanalen. Tevens kunnen wij voor u ter voorkoming van stank en brand een Ozonsysteem inbouwen.

   Dit systeem breekt het vet af en hierdoor ook de geur zodat u minder klachten van uw omgeving krijgt.